Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1372-ПВР/МИ
София, 20.11.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Роман, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-186 от 12.11.2014 г.  от  д-р Валери Ангелов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за извършване на промяна в състава на ОИК - Роман, област Враца. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 943-ПВР/МИ от 16 септември 2014 г. на ЦИК Камелия Борисова Иванова, за член на комисията да бъде назначена Иванка Светлозарова Петкова. С писмо вх. № МИ-10-39 от 19.11.2014 г. допълнително са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.), копиe от дипломата за висше образование и копие от личната карта на предложения нов член.

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на ИК за извършване на промяна в ОИК - Роман, област Враца, поради което на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Иванка Светлозарова Петкова, ЕГН ..., за член на ОИК - Роман, област Враца.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.11.2014 в 18:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол