Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1388-ПВР/МИ
София, 16.12.2014

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Враца, област Враца

Постъпило е предложение от инж. Петя Цветанова Аврамова - областен координатор на ПП „ГЕРБ" с вх. № МИ-10-43 от 11.12.2014 г. на ЦИК, с което предлага на мястото на освободената с Решение № 1386-ПВР/МИ от 11.12.2014 г. Ирина Йорданова Иванова - председател на ОИК Враца да бъде назначен Владимир Христов Христов за председател на ОИК Враца.

Към предложението е приложено копие от пълномощно № КО-Г-099 от 25 юли 2014 г. от Бойко Методиев Борисов в полза на Петя Цветанова Аврамова. Декларация по чл. 65, ал. 1 и 66 от ИК от Владимир Христов Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като председател на ОИК - Враца, област Враца, Владимир Христов Христов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.12.2014 в 19:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол