Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1412-ПВР/МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Илиян Пеевски – областен председател на ПП „Атака”

Постъпила е жалба вх. № 2378 от 27.10.2011 г. от Илиян Пеевски - областен председател на ПП „Атака". Жалбата е адресирана до ОИК - Троян, и е препратена по компетентност на ЦИК. В нея се твърди, че на 23.10.2011 г. регистрираният представител на ПП „Атака" в 18-та СИК в Троян е бил заменен с друг, без да има изрично писмо от ПП „Атака" - Троян, за подмяна на член на СИК и писмо от регистрирания член на СИК за отказ за участие в СИК. Въпреки че не е изрично посочено в жалбата, ЦИК приема, че с нея се обжалва решение № 160 от 23.10.2011 г. на ОИК - Троян, с което е освободена като член на СИК № 11340008 Веселинка Цвяткова Яламова и на нейно място е назначена Галина Веселинова Джамбазова.

Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е частично основателна. В мотивите към решението е посочено, че замяната е направена поради това, че до 9,30 ч. Веселинка Цвяткова Яламова не се е явила в секцията, без да посочи причини за това, и въпреки направените опити ОИК - Троян, не е успяла да се свърже нито с посочените от ПП „Атака" резервни членове, нито с пълномощника на ПП „Атака" Илиян Пеевски. Направената замяна е по предложение на члена на ОИК - Троян, предложен от ПП „Атака". По силата на чл. 34 от ИК съставите на СИК се назначават по предложение на парламентарно представени партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент. Доколкото по преписката липсват доказателства, че членът на ОИК - Троян, предложен от ПП „Атака", има пълномощно да представлява партията, Централната избирателна комисия намира, че неправилно и незаконосъобразно ОИК - Троян, е назначила за член на СИК Галина Веселинова Джамбазова.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 160 на ОИК - Троян, в частта, в която  Галина Веселинова Джамбазова е назначена за член на СИК № 11340008 в община Троян.

УКАЗВА на ОИК - Троян, да назначи нов член на СИК 11340008 в община Троян при постъпване на предложение от упълномощен представител на ПП „Атака".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 23:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол