Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1417-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Деница Недкова Братованова – преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за община Иваново, против решение № 142 от 26.10.2011 г. на ОИК – Иваново

Постъпила е жалба с вх. № 2397 от 27.10.2011 г. на ЦИК от Деница Недкова Братованова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново, против решение № 142 от 26.10.2011 г. на ОИК - Иваново, с което е отхвърлено предложението на организационния секретар на общинската структура на ПП „ГЕРБ" Деница Недкова Братованова за община Иваново за назначаването на Деница Недкова Братованова за член на секционна избирателна комисия в с. Тръстеник, община Иваново. Мотивите на ОИК - Иваново, да не уважи постъпилото предложение са, че Деница Недкова Братованова е избрана за общински съветник в Общинския съвет в община Иваново в изборите, произведени на 23 октомври 2011 г.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.

Видно от представените документи по преписката и след извършена проверка по представената документация от ОИК - Иваново, се установява, че упълномощеният представител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново Деница Недкова Братованова е представила всички изискуеми документи съгласно Изборния кодекс за назначаване на членове на СИК. Към преписката, представена пред ОИК - Иваново, са налице необходимите заявления за освобождаване на вече назначени членове на СИК и предложение от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново за назначаване на нови членове. Действително упълномощеният представител на ПП „ГЕРБ" Деница Недкова Братованова с предложението предлага и себе си за член на СИК, въпреки че е избрана за общински съветник.

След като разгледа преписката, Централната избирателна комисия не установи незаконосъобразни действия от страна на упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново Деница Недкова Братованова, с което счита че същата е изпълнила изискванията на Изборния кодекс и ОИК - Иваново, неправомерно е постановила отказ за назначаването й като член на СИК в с. Тръстеник, община Иваново.

Предвид изложеното и на основание чл.  33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 142 от 26.10.2011 г. на ОИК - Иваново.

УКАЗВА на ОИК - Иваново, да назначи за член на СИК в с. Тръстеник Деница Недкова Братованова при спазване изискванията на Изборния кодекс.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.10.2011 в 15:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол