Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1431-МИ
София, 28.01.2015

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“ за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Народна партия свобода и достойнство", подписано от представляващия и председател на партията Корман Якубов Исмаилов, заведено под № 8 на 28 януари 2015 г. в регистъра на партиите за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 23.01.2015 г. от СГС - ТО, VІ-17 състав, по ф.д. № 875/2012 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 49-00-9 от 23.01.2015 г. за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2766-МИ от 14 август 2013 г. за участие в частични избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

Налице са изискванията на чл. 469, ал. 5 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Народна партия свобода и достойнство" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 469, ал. 2 и 5 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1401-МИ от 15 януари 2015 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „Народна партия свобода и достойнство" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.01.2015 в 21:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол