Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1432-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Георги Пенчев Острев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” срещу решение № 96 и 98 от 29.10.2011 г. на ОИК – Сухиндол, област Велико Търново

Постъпила е жалба с вх. № 2548 от 29.10.2011 г. от Георги Пенчев Острев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 96 и решение № 98 от 29.10.2011 г. на ОИК - Сухиндол. С решение № 96 не е прието предложението на упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Мария Иванова Иванова да бъде назначена за заместник-председател на СИК № 043200001 на мястото на Иваничка Йорданова Маркова. С решение № 98 на мястото на Иваничка Йорданова Маркова е назначена Вили Ангелова Обретенова, предложена като резервен член от ПП „ГЕРБ".
В жалбата се сочи, че предложението за замяна е направено поради това, че първоначално назначеният заместник-председател на СИК писмено е поискал да бъде освободен, а лицата, посочени като резерви не желаят да бъдат назначени. Иска се ЦИК да постанови решение, с което да се удовлетвори предложението за промяна в състава на СИК.
Жалбата е подадена в срок и се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
В ОИК - Сухиндол, е постъпило предложение за замяна на Иваничка Йорданова Маркова с Мария Иванова Иванова. Това предложение е направено от упълномощен представител на парламентарно представена партия. Наличието на посочени резервни членове не е основание да се назначи резервен член вместо изрично и конкретно поисканата замяна в конкретната секция.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 96 на ОИК - Сухиндол, с което отказва да назначи Мария Иванова Иванова за заместник-председател на СИК № 043200001.
ОТМЕНЯ решение № 98, с което за заместник-председател на СИК № 043200001 е назначена Вили Ангелова Обретенова.
УКАЗВА на ОИК - Сухиндол, да назначи за заместник-председател на СИК № 043200001 Мария Иванова Иванова при наличие на останалите изисквания на Изборния кодекс.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 29.10.2011 в 20:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол