Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1507-ПВР/МИ
София, 16.07.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Неделино, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-34 от 15.07.2015 г. от упълномощен представител на КП „Коалиция за България" Сашо Росенов Бабачев, за промяна в състава на ОИК Неделино, област Смолян. Предлага се на мястото на Снежана Стефанова Карафезиева - член на ОИК - Неделино, да бъде назначен Радой Стоилов Кехайов.

Към преписката е приложен извечение препис-извлечение от акт за смърт № 65 от 21.11.2014 г., издаден от община Златоград, област Смолян, на члена на ОИК - Неделино Снежана Стефанова Карафезиева.

Налице е настъпило предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ОИК - Неделино, поради настъпила смърт, съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Радой Стоилов Кехайов; пълномощно изх. № 386 от 27.03.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Неделино, област Смолян, Радой Стоилов Кехайов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.07.2015 в 17:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол