Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1538-МИ
София, 25.08.2015

ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на ОИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 76, ал. 3, 7, 8 и 9 изречение първо във връзка с чл. 75, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове в ОИК съгласно Решение № 1524-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при областните управители чрез жребий.

2. За проведения жребий се съставя протокол, който се подписва от участвалите в консултациите партии и коалиции и от областния управител или определеното с негова заповед длъжностно лице, което провежда консултациите.

3. Под други партии и коалиции следва да се разбира участвалите в консултациите партии и коалиции, които нямат избрани свои представители в Народното събрание.

4. Ред за провеждане на жребий:

4.1. партиите и коалициите, които нямат представители в Народното събрание и са участвали в консултациите при областния управител, правят предложение за член на ОИК;

4.2. ако предложенията са повече от броя на незаетите места, се провежда жребий между партиите и коалициите по т. 3;

4.3. в отделни празни и непрозрачни пликове се поставя лист с изписано наименованието на всяка една от партиите и коалициите по т. 3, направили предложение;

4.4. областният управител или длъжностното лице, определено със заповед на областния управител, което провежда консултациите, разбърква пликовете по т. 4.3., след което поканва участващо в консултациите лице да изтегля последователно пликове до изчерпване на броя на незаетите места;

4.5. след изтеглянето на всеки от пликовете, пликът се отваря и в протокола се вписва наименованието на партията или коалицията и имената на предложения от нея кандидат.

5. Когато в консултациите са участвали само парламентарно представените партии и коалиции, както и когато при проведения жребий по т. 4 са останали незаети места, предложения за попълване на незаетите места в състава на ОИК се правят от участвалите в консултациите партии и коалиции, като местата се разпределят последователно на партиите и коалициите с най-голям неоползотворен остатък при спазване на разпоредбите на чл. 76, ал. 3, 8, и 9, изречение първо от ИК.

6. В случай че след провеждане на процедурата по т. 6 останат незаети места, между участвалите в консултациите при кмета на общината парламентарно представени партии и коалиции се провежда жребий по реда на т. 4 и при спазване на разпоредбите на чл. 76, ал. 3, 8, и 9 изречение първо от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.08.2015 в 11:55 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол