Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1546-МИ/НР
София, 27.08.2015

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 3, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. съгласно методиката - приложение към решението, както следва:

1.1. в общини с брой на секциите до 100 включително:

Председател                          - 810 лева

Заместник-председател          - 760 лева

Секретар                               - 760 лева

Член                                      - 710 лева

1.2. в общини с брой на секциите от 101 до 350 включително:

Председател                         - 950 лева

Заместник-председател         - 900 лева

Секретар                              - 900 лева

Член                                     - 850 лева

1.3. в общини с брой на секциите от 351 до 1000 (градове с районно деление) включително:

Председател                        - 980 лева

Заместник-председател        - 930 лева

Секретар                             - 930 лева

Член                                    - 880 лева

1.4. в общини с брой на секциите над 1001:

Председател                       - 1100 лева

Заместник-председател       - 1050 лева

Секретар                            - 1050 лева

Член                                   - 1000 лева

 

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

2.1. Председател                - 64 лева

Заместник-председател      - 58 лева

Секретар                           - 58 лева

Член                                  - 48 лева

2.2. За произвеждане на първи тур членовете на СИК (включително председател, заместник-председател и секретар) получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв.

2.3. Членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които представят протокола на СИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 2.1. и по т. 2.2.

2.4. Членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение по т. 2.2 и т. 2.3. извън възнаграждението по т. 2.1. за времето до получаване на потвърждение от ЦИК.

2.5. Членовете на СИК (включително председател, заместник-председател и секретар) в секции, определени за произвеждане на изборите с машинно гласуване, получават допълнително възнаграждение в размер на 10 лв. извън възнаграждението по т. 2.1., по т. 2.2. и по т. 2.3.

3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2.1 и по т. 2.3. от настоящото решение.

4. Членовете на ОИК получават месечно възнаграждение от 5 септември 2015 г. до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв.

5. Членовете на ОИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на ОИК са за сметка на републиканския бюджет.

6. Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК са за сметка на републиканския бюджет.

7. Възнагражденията на членовете на ОИК, както и на СИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

8. За подпомагане дейността на ОИК за периода от назначаването на ОИК до 7 дни от обявяване на изборния резултат може да се наемат специалисти и технически сътрудници с месечно възнаграждение, както следва:

8.1. специалист - експерт към ОИК                        - 610 лв. месечно

8.2. специалист - технически сътрудник към ОИК  - 380 лв. месечно

Броят на специалистите към ОИК се определя, както следва:

- ОИК по т. 1.1. - 1 експерт и 1 технически сътрудник;

- ОИК по т. 1.2. - 1 експерт и до 3 технически сътрудници;

- ОИК по т. 1.3. - 2 експерти и до 4 технически сътрудници;

- ОИК по т. 1.4. - 2 експерти и до 5 технически сътрудници.

В случаите на необходимост от назначаване на по-голям брой специалисти съответната ОИК следва да направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой допълнителни специалисти и срока на гражданския договор.

9. За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от ОИК на СИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК възнаграждението на специалистите се определя еднократно възнаграждение в размер на 90 лв., както следва:

- до 100 секции - по 1 сътрудник х 90 лв.;

- при остатък над 50 секции - още 1 сътрудник х 90 лв.

10. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.08.2015 в 22:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол