Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1548-ПВР/МИ
София, 20.12.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Берковица, област Монтана, назначена с Решение № 136-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-827/16.12.2011 г. от Петър Илиев Якимов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Берковица, област Монтана. Предлага се на мястото на члена на комисията Биляна Милотинова Стаменова да бъде назначена Татяна Любенова Иванова. Към предложението са приложени: заявление от Биляна Милотинова Стаменова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Татяна Любенова Иванова; пълномощно на името на Петър Илиев Якимов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Берковица, област Монтана, Биляна Милотинова Стаменова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Берковица, област Монтана, Татяна Любенова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.12.2011 в 23:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол