Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1554-МИ
София, 23.12.2011

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 56-МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК за назначаване на секционните избирателни комисии при произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 17, чл. 19, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, 35, чл. 176, 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За назначаване на секционните избирателни комисии при произвеждането на нови или частични избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 56-МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК с изключение на посочените в него дати, като:

а) в т. 1 датата „27 септември 2011 г. " се заменя с „25 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

б) в т. 2.1. датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

в) в т. 4, буква „б" датата „21 юни 2011 г." се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор";

г) в т. 6 датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

д) в т. 6, буква „в" датата „21 юни 2011 г." се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор"

е) в т. 8 датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

ж) в т. 9 датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

з) в т. 11 датата „27 септември 2011 г. " се заменя с „25 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

2. Начинът на разпределение и преразпределение на местата в СИК за всеки конкретен вид избор се извършва съгласно приетата Методика с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.12.2011 в 14:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол