Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1675-МИ/НР
София, 01.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-278 от 29.08.2015 г. от кмета на община Първомай, област Пловдив, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Първомай.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с и чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на партия Атака. Към протокола не е приложено самото особено мнение, но фактически то изразява липса на съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на ОИК в община Първомай. Претенциите са за заместник-председателското място от страна на партия Атака и коалиция Патриотичен фронт. Останалите участници в консултациите освен представителят на партия Атака се обединяват около кандидатурата на Диана Димитрова Колева - предложена от коалиция Патриотичен фронт, която е юрист по професия. Поради изложените обстоятелства Централната избирателна комисия приема, че при проведените консултации е налице хипотезата на чл. 75, ал. 11.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Йорданова Благоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Диана Димитрова Колева
СЕКРЕТАР: Йорданка Христова Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Петров Янчолов
Никола Петков Николов
Петрана Иванова Димитрова
Севджан Нуриева Ахмед
Ангел Стефанов Авджиев
Петя Запрянова Петкова-Пеева
Борис Атанасов Златарев
Стоян Керанов Стоянов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.09.2015 в 23:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол