Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1693-ПВР/МИ
София, 08.03.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Кнежа, област Плевен, назначена с Решение № 274-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-846/22.10.2011 г. от Росен Емилов Пещенски - упълномощен представител на Коалиция за България за община Кнежа, за промени в ОИК - Кнежа, област Плевен. Предлага се на мястото на секретаря на комисията Гълъбин Спасов Хиков да бъде преназначен Пламен Петков Герговски, досегашен член на комисията, и на мястото на Пламен Петков Герговски за член на комисията да бъде назначена Валентина Иванова Бучелска. Към предложението са приложени: молба от Гълъбин Спасов Хиков за освобождаването му като секретар на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Валентина Иванова Бучелска; копие на пълномощно от Сергей Станишев в полза на Росен Емилов Пещенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Кнежа, област Плевен, Гълъбин Спасов Хиков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Кнежа, област Плевен, Пламен Петков Герговски, ЕГН ..., досегашен член, и анулира удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кнежа, област Плевен Валентина Иванова Бучелска, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.03.2012 в 00:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол