Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1732-ПВР/МИ
София, 22.03.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив, назначена с Решение № 242-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-860 от 22.03.2012 г. във връзка с вх. № ОИК-837 от 11.01.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Куклен, област Пловдив, Добрин Миладинов, за освобождаване на Мария Георгиева Шаркова като председател на комисията и назначаване за председател на ОИК - Куклен, члена на комисията Костадин Кирилов Грозданов. Към предложението е приложено заявление на Мария Георгиева Шаркова за освобождаване по лични причини и пълномощно от ПП „ГЕРБ" на името на Добрин Стефанов Миладинов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Мария Георгиева Шаркова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Костадин Кирилов Грозданов, ЕГН ..., досегашен член на комисията.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 22.03.2012 в 19:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол