Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 175-ЕП
София, 16.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от Сергей Дмитриевич Станишев в качеството на председател и представляващ коалицията, заведено под № 4 на 14 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Сергей Дмитриевич Станишев, Илияна Малинова Йотова, Георги Георгиев Пирински, Петър Атанасов Курумбашев, Достена Христова Лаверн, Светлина Луканова Йолчева, Евгени Захариев Кирилов, Александър Тихомиров Симов, Андрей Лазаров Пантев, Ия Тодорова Петкова-Гурбалова, Пламен Димитров Чернев, Стоян Ташков Ташков, Наталия Стоянова Стоянова-Петрова, Катя Колева Келевска, Момчил Стефанов Неков, Николай Филев Джагаров, Николай Асенов Тишев.
Към заявлението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.
По преписката е представено писмо изх. № 92-00-155/15.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Сергей Дмитриевич Станишев
2. Илияна Малинова Йотова
3. Георги Георгиев Пирински
4. Петър Атанасов Курумбашев
5. Достена Христова Лаверн
6. Светлина Луканова Йолчева
7. Евгени Захариев Кирилов
8. Александър Тихомиров Симов
9. Андрей Лазаров Пантев
10. Ия Тодорова Петкова-Гурбалова
11. Пламен Димитров Чернев
12. Стоян Ташков Ташков
13. Наталия Стоянова Стоянова-Петрова
14. Катя Колева Келевска
15. Момчил Стефанов Неков
16. Николай Филев Джагаров
17. Николай Асенов Тишев

издигнати и подредени в кандидатска листа от коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.04.2014 в 21:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол