Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1753-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-243 от 28.08.2015 г. от кмета на община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Полски Тръмбеш.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции, с изключение на коалиция „България без цензура".

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на ОИК в община Полски Тръмбеш, както и за председател и зам.-председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Полски Тръмбеш.

Протоколът е подписан с особени мнения от представителите на коалиция „БСП лява България" и партия „Движение за права и свободи", които са приложени. Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-243 от 01.09.2015 г. от коалиция „България без цензура" за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Григоров Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо Антонов Цачев
СЕКРЕТАР: Кръстина Богданова Костадинова
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Григорова Петрова
Славка Атанасова Чотова
Ангел Петров Петров
Мурадие Ферадова Ахмедова
Росен Калушков Асенов
Елена Тодорова Досева
Валентин Георгиев Ангелов
Христина Иванова Кръстева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 01:10 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол