Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1761-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добрич, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-156 от 28.08.2015 г. от кмета на община Добрич, област Добрич, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Добрич.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524‑МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Добрич. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Добрич, област Добрич, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Петрова Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Валя Кондова Пейчева
СЕКРЕТАР: Ерхан Керимов Ибрямов
ЧЛЕНОВЕ: Димчо Илиев Илиев
Росица Светлозарова Димова
Ненка Русева Александрова
Меглена Иванова Миланова
Десислава Стефанова Ангелова
Желчо Илиев Петров
Даниел Георгиев Маринов
Милена Георгиева Стойкова Недева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 01:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол