Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1777-МИ
София, 20.04.2012

ОТНОСНО: жалба от ПП „Движение за права и свободи” против решение № 9 от 26.03.2012 г. на ОИК – Дупница, област Кюстендил

Постъпила е жалба вх. № 496 от 20.04.2012 г. на ЦИК от Али Али Мареков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", против решение № 9 от 26.03.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, с което са назначени членовете на СИК № 130800056 - с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, и е утвърден списъкът на резервните членове. В жалбата са наведени оплаквания, че решението на ОИК - Дупница, за назначаване състава на СИК за произвеждане на изборите за кмет на кметство Кръстава, община Велинград, не съответства на протокола от проведените консултации. Твърди се, че решението на ОИК - Дупница, не е изпратено до упълномощения представител на ПП „ДПС" - Велинград, който е присъствал на консултациите, а за решението пълномощникът е научил случайно след получаване на удостоверенията за назначените членове на СИК на 17 април 2012 г.

Към жалбата са приложени: извлечение от протокол № 8 от 26.03.2012 г. от заседание на ОИК - Дупница; протокол от 19.03.2012 г. от проведени консултации за определяне състава на СИК във връзка с произвеждане на изборите за кмет на кметство Кръстава на 22 април 2012 г.; писмо изх. № 337-00-14 от 22.03.2012 г. от кмета на община Велинград до ОИК - Дупница, относно състава на СИК за произвеждане на изборите за кмет на кметство Кръстава, община Велинград, на 22 април 2012 г.

Представено е и копие от решение № 9 от 26.03.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, от което е видно, че същото е обявено в 9,00 ч. на 27 март 2012 г. и е свалено от таблото за обявяване на решенията в 10,00 ч. на 11.04.2012 г. В решението е указано, че същото подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му. Предвид съдържащите се данни в представения препис от обжалваното решение същото е обявено по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК и срокът за обжалването му е изтекъл съответно на 29 март 2012 г. Жалбата е депозирана в ОИК - Дупница, с вх. № 15 от 19.04.2012 г. и по съображения от разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от ИК се явява просрочена, поради което следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 496 от 20.04.2012 г. на ЦИК от Али Али Мареков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", против решение № 9 от 26.03.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, с което са назначени членовете на СИК № 130800056 - с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, и е утвърден списъкът на резервните членове, като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

* Публикувано на 21.04.2012 в 09:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол