Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1792-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Несебър, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-235 от 28   .08.2015 г. от кмета на община Несебър, област Бургас, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Несебър.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Несебър. Протоколът е подписан с особено мнение от ПП „ДПС".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Несебър, област Бургас, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Стоянова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евдокия Атанасова Делибалтова
СЕКРЕТАР: Десислава Николова Николова 
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Радостинов Ганчев
Мария Владимирова Владева-Ванкова
Веселин Михайлов Радев
Галка Борисова Андонова
Наталия Ангелова Чолева
Мария Неделчева Стрезова
Митошка Великова Георгиева
Михаил Статев Михайлов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 02:25 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол