Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1799-МИ/НР
София, 03.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Камено, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-225 от 28.08.2015 г. от кмета на община Камено, област Бургас, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Камено.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на ОИК.

Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Камено.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на партия „Движение за права и свободи" и от представителя на коалиция „Реформаторски блок". Към протокола са приложени възражение от представителя на коалиция „Реформаторски блок" и мотиви от представителя на партия „Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Камено, област Бургас, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Манолова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ахмед Надим Мехмед
СЕКРЕТАР: Анна Николова Мосинова-Петкова
ЧЛЕНОВЕ: Дафинка Пенчева Костова
Радостина Иванова Драгоева
Радка Любомирова Минева
Розалия Данаилова Бобева
Коста Кирилов Влъчков
Милка Стефанова Иванова
Владимир Асенов Воденичаров
Димитър Киров Петров

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2015 в 02:32 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол