Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1812-МИ
София, 04.05.2012

ОТНОСНО: жалба от Никола Дочев – председател на Общинския съвет в община Стамболийски, област Пловдив, против Решение № 236-ПВР/МИ от 27.04.2012 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

С жалба, вх. №552 от 03.05.2012 г. на ЦИК, подадена от Никола Дочев - председател на Общинския съвет в община Стамболийски, област Пловдив, се оспорва решение № 236-ПВР/МИ от 27.04.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Стамболийски, като незаконосъобразно. Наведени са доводи за липса на правно основание за издаване на решението, което е немотивирано и необосновано.

Централната избирателна комисия, след като обсъди постъпилата жалба, намира следното:

С решение № 236-ПВР/МИ от 27.04.2012 г. Общинската избирателна комисия - Стамболийски, област Пловдив, е разпоредила на председателя на Общинския съвет в община Стамболийски и на общинската администрация да предоставят на комисията следните документи: поканите за свикване на общинските съветници на сесиите на 2, 12 и 25 април 2012 г.; доказателства за получаване на поканите за заседанията, присъствената книга, протоколите от проведените заседания и запис на сесиите на Общинския съвет. Решението е било прието по повод сигнал на Атанас Венков Мавродиев и ПП "ВМРО - БНД" с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на изрично посочени 12 общински съветници.

До произнасяне на ЦИК жалбата бе оттеглена от нейния подател - Никола Дочев, председател на Общинския съвет в община Стамболийски, по факс с вх. № 557 от 04.05.2012 г.

Предвид оттегляне на жалбата Централната избирателна комисия намира, че същата следва да бъде оставена без разглеждане и производството по нея прекратено.

На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Никола Дочев - председател на Общинския съвет в община Стамболийски, област Пловдив, против решение № 236-ПВР/МИ от 27.04.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Стамболийски, област Пловдив, и прекратява производството поради оттеглянето на жалбата.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.05.2012 в 17:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол