Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1849-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Крумовград, област Кърджали, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-303 от 29.08.2015 г. от Себихан Мехмед - кмет на община Крумовград, област Кърджали, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Крумовград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, с изключение на коалиция „Реформаторски блок", от която е депозирано писмено предложение, прието от участниците.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Крумовград.

Протоколът е подписан без възражения и особени мнения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава Общинска избирателна комисия в община Крумовград, област Кърджали, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Славчев Тюрдиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Филипова Делчева
СЕКРЕТАР: Фатме Халил Осман
ЧЛЕНОВЕ: Иван Симеонов Иванов
Ренета Славчева Хубенова
Обретко Самуилов Самуилов
Диана Атанасова Вълкова
Павел Александров Красев
Айхан Метин Мехмед
Мирослав Асенов Бораджиев
Тонка Миткова Тодорова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 05:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол