Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 186-ЕП
София, 16.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от Божидар Стефанов Чеков, представляващ Инициативен комитет, регистриран с Решение № 95-ЕП от 8 април 2014 г. на ЦИК, заведено под № 6 на 14 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България. Със същото се предлага на ЦИК да регистрира за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България като независим кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти.
Към заявлението са приложени следните документи:
- заявление по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата - 1 бр.
- декларация по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидата - 1 бр.;
- декларация по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидата - 1 бр.
От протокол от 15 април 2014 г. с вх. № ЕП-04-37 от 15.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти, се установява спазването на разпоредбата на чл. 369 от ИК за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи кандидатурата на Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти.
Налице са изискванията на чл. 365 и 367 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на независимия кандидат Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти, предложен от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти, ЕГН ..., като независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, издигната от Инициативен комитет.
2. На регистрирания кандидат да се издаде удостоверение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 17.04.2014 в 21:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол