Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1871-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-244 от 28.08.2015 г., подписано от зам.-кмета на Столична община, област София-град, упълномощен да провежда консултациите за сформиране състава на Общинската избирателна комисия.

Към писмото са приложени представените от партиите и коалициите предложения за състав на ОИК и всички документи по преписката от проведените консултации, изискуеми съгласно чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 28.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в Столична община. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения. Не е направено предложение от кмета на Столична община за състав на комисията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 6 и 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Цвяткова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Людмилов Владимиров
СЕКРЕТАР: Жана Бориславова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Валери Владимиров Цолов
Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
Мария Генчева Георгиева
Полина Василева Витанова
Соня Боянова Василева
Стоян Красимиров Кожухаров
Живка Василева Котева
Наталия Василева Илиева
Венцислав Василев Йотов
Иван Пецов Колев
Боряна Кръстева Райкова
Любомир Петров Георгиев
Михаил Иванов Петров
Иван Костадинов Гебрелиев
Валери Райков Ботев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 05:57 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол