Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1896-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белене, област Плевен, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-110 от 27.08.2015 г. от Момчил Спасов - кмет на община Белене, област Плевен, са постъпили документите, свързани с консултациите за състав на ОИК в община Белене.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Белене. Протоколът не е подписан от представителите на ГЕРБ и Реформаторски блок, които са подали писмени възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Назначава Общинска избирателна комисия в община Белене, област Плевен, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Маринова Вълкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Иванова Спасова
СЕКРЕТАР: Ина Красимирова Кирилова
ЧЛЕНОВЕ: Илиян Чавдаров Шалварков
Магдалена Йосифова Катевска
Дафина Атанасова Станева
Диляна Цончева Ерияшева
Иваничка Бориславова Владимирова
Мая Антонова Георгиева
Емилия Иванова Резекиева
Красимира Петрова Петрова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 06:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол