Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1899-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Смолян, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-291 от 29.08.2015 г. от кмета на община Смолян, област Смолян, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Смолян и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Смолян.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на коалиция „БСП лява България" и партия „Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Смолян, област Смолян, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Руменов Монев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
СЕКРЕТАР: Вели Вахдиев Паликаров
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов
Малинка Минчева Кордова
Маргарита Георгиева Солакова
Димитър Стоянов Марев
Зоя Емилова Бенкова
Атанас Димитров Ангелов
Елена Костадинова Илиева
Радка Железова Желева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 06:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол