Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 19-ПВР/МИ
София, 11.07.2011

ОТНОСНО:  единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 14 и чл. 71, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:
АА ВВ СС ХХХ
където:
АА е номерът на областта, както следва:
01 - Благоевград
02 - Бургас
03 - Варна
04 - Велико Търново
05 - Видин
06 - Враца
07 - Габрово
08 - Добрич
09 - Кърджали
10 - Кюстендил
11 - Ловеч
12 - Монтана
13 - Пазарджик
14 - Перник
15 - Плевен
16 - Пловдив
17 - Разград
18 - Русе
19 - Силистра
20 - Сливен
21 - Смолян
22 - София-град
23 - София-област
24 - Стара Загора
25 - Търговище
26 - Хасково
27 - Шумен
28 - Ямбол

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление - София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна - номерът на секцията в административния район.

2. Кметовете на общини образуват със заповед общи избирателни секции за изборите за общински съветници и кметове и в изборите за президент и вицепрезидент на републиката не по-късно от 28 август 2011 г. (55 дни преди изборния ден) и утвърждават тяхната номерация и адрес.

3. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да бъде обжалвана в срок до 7 дни пред областния управител, който се произнася в срок до три дни с решение, което не подлежи на обжалване.

4. Кметовете на общини изпращат до 30 август 2011 г. (не по-късно от 53 дни преди изборния ден) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват общинската избирателна комисия (ОИК).

5. Общинската избирателна комисия не по-късно 23 септември 2011 г. (30 дни преди изборния ден) формира единните номера на избирателните секции в района или общината съобразно единната номерация на секциите, определена с настоящото решение на Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


 

* Публикувано на 11.07.2011 в 19:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол