Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1918 -ПВР/МИ
София, 09.07.2012

ОТНОСНО: прекратяване пълномощия на член на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-884/06.07.2012 г. от Десислава Росенова Сюрджиева - член на ОИК - Рудозем, с което същата желае да бъде освободена от заеманата длъжност и да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й по собствено желание.

Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Десислава Росенова Сюрджиева, ЕГН ..., като член на ОИК - Рудозем, област Смолян, и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.07.2012 в 08:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол