Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 192-ПВР/МИ
София, 11.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ябланица, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Ябланица, област Ловеч, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-41 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ябланица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ябланица, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Лазарова Томова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добри Георгиев Йотов

 

СЕКРЕТАР:

Илиана Михайлова Маринова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Венелина Нейкова Иванова

 

 

Ивелина Лазарова Радева

 

 

Илиана Цветанова Димитрова

 

 

Мария Лазарова Калъпсъзова

 

 

Венера Александрова Динова

 

 

Петър Съйков Петров

 

 

Яким Петков Василев

 

 

Величка Генкова Георгиева

 

 

Яким Найденов Петров

 

 

Кирил Георгиев Кръстев

 

 

Иван Петров Цочев

 

 

Веска Василева Нейкова

 

 

Мика Иванова Тодорова

 

 

Мариана Михайлова Генова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.08.2011 в 22:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол