Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1920-МИ
София, 09.07.2012

ОТНОСНО: сигнал от Икмал Юсеинова Джомова и Радослав Якимов Розинов относно нарушения в изборите за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново на 8 юли 2012 г.

Постъпил е сигнал с вх. № 864 от 08.07.2012 г. на ЦИК, подаден от Икмал Юсеинова Джомова, заместник-председател на младежката организация на ПП „ДПС" и Радослав Якимов Розинов, кандидат за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново от ПП „ДПС". В сигнала се твърди, че председателят на ОИК - Павликени - Лидия Чингарска е агитирала за кандидата Антон Антонов пред изборната секция и е демонстрирала арогантно поведение спрямо избирателите от селото и служебно ангажираните в изборния ден лица. Твърди се също, че в избирателния списък неправомерно са дописвани лица, които нямат постоянен адрес в селото, за да се осигурят гласоподаватели за кандидата Антон Антонов. Твърди се още, че в селото има над 50 „мъртви души", вписани в избирателните списъци.

В тази връзка жалбоподателите настояват Централната избирателна комисия да потърси отговорност от г-жа Лидия Чингарска и да предприеме необходимите действия за освобождаването й като председател на ОИК - Павликени.

Централната избирателна комисия е поискала обяснение от председателя на ОИК - Павликени Лидия Чингарска, което е постъпило в ЦИК на 09.07.2012 г. В него г-жа Чингарска твърди, че е била повикана от председателя на секционна избирателна комисия във връзка с възникналите по-горе обстоятелства. След като се е запознала с фактическата обстановка, тя е дала указания за проверка на въпросните лица в избирателния списък, евентуално в списъка на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден, както и в ТЗ на ГРАО. След извършената проверка от членовете на СИК се установява, че лицата фигурират в избирателния списък и са ги допуснали да гласуват. Председателката на ОИК - Лидия Чингарска твърди, че не познава цитираните лица. В представеното по преписката обяснение госпожа Чингарска е категорична, че нито тя, нито другите членове на ОИК не са извършвали предизборна агитация, още повече, че са били придружавани от служител на МВР.

С оглед на наведените в сигнала твърдения, че са неправомерно дописвани лица в избирателния списък Централната избирателна комисия провери служебно представените протоколи на СИК и ОИК за установяване на резултата от проведения на 8 юли 2012 г. избор за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново и установи, че в посочените протоколи не се съдържат данни за дописани лица в избирателния списък в изборния ден. Същевременно следва да се отбележи, че предоставянето на методически указания по приложението на закона от член на Общинската избирателна комисия на секционните комисии е утвърдена практика в изборния процес, поради което предоставянето на указания от страна на председателя на ОИК - Павликени не съставлява нарушение на изборния закон и не е налице фактическия състав на чл. 26, ал. 1, т. 6 от ИК, респективно не е налице основание за освобождаване на Лидия Чингарска като председател на ОИК - Павликени.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 864 от 8.07.2012 г. на ЦИК, подаден от Икмал Юсеинова Джомова, заместник-председател на младежката организация на ДПС и Радослав Якимов Розинов, кандидат за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново от ПП „ДПС".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.07.2012 в 08:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол