Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1922-ПВР/МИ
София, 16.07.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-885/10.07.2012 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" в община Своге, за промени в ОИК - Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на заместник-председателя на комисията Ренета Стефанова Кръстанова да бъде назначена Рени Крумова Панева. Към предложението са приложени: молба от Ренета Стефанова Кръстанова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и копие от лична карта на Рени Крумова Панева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Ренета Стефанова Кръстанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Рени Крумова Панева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.07.2012 в 21:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол