Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1928-МИ/НР
София, 05.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Чавдар, Софийска област

Постъпило е заявление с вх. № МИ-06-89/04.09.2015 г. от Галя Кунина - общински ръководител на партия „Герб" - община Чавдар, Софийска област, за промяна в състава на ОИК - Чавдар, като на мястото на председателя на комисията Мими Иванова Георгиева е предложено да бъде назначена като председател на ОИК - Чавдар, Цветанка Иванова Влъчкова.

Към заявлението са приложени: молба от Мими Иванова Георгиева за отказ да бъде председател на ОИК - Чавдар, по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Цветанка Иванова Влъчкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Чавдар, Софийска област, Мими Иванова Георгиева.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Чавдар, Софийска област, Цветанка Иванова Влъчкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 19:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол