Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1988-МИ/НР
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Аврен, област Варна

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-06-180 от 08.09.2015 г. от кмета на община Аврен Емануил Манолов, с приложено предложение от Боян Владимиров Георгиев - упълномощен представител на партия „ГЕРБ" - Варна, за промяна в състава на ОИК - Аврен, като на мястото на Даниела Стратева Стратева - член на комисията, да бъде назначена Ирена Стефанова Иванова.

Към предложението са приложени: уведомление от Даниела Стратева Стратева за прекратяване на правомощията й като член на ОИК - Аврен, по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ирена Стефанова Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Аврен, област Варна, Даниела Стратева Стратева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Аврен, област Варна, Ирена Стефанова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол