Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 199-ЕП
София, 22.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „ГЕРБ", подписано от Бойко Методиев Борисов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 12 на 17 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Томислав Пейков Дончев, Андрей Андреев Ковачев, Мария Иванова Габриел, Владимир Андреев Уручев, Ева Константинова Паунова, Емил Йорданов Радев, Андрей Гришев Новаков, Асим Ахмед Адемов, Стефан Иванов Шилев, Ангел Бориславов Филипов, Августина Кирилова Цветкова, Георг Даниелов Георгиев, Пламен Тенев Русев, Анести Атанасов Тимчев, Селиме Мехмедова Кърджалиева, Мария Йосифова Гиева и Пламен Евгениев Борисов.
Към заявлението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.
По преписката е представено писмо с изх. № 90-03-274 от 22.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на политическа партия „ГЕРБ" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на политическа партия „ГЕРБ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Томислав Пейков Дончев
2. Андрей Андреев Ковачев
3. Мария Иванова Габриел
4. Владимир Андреев Уручев
5. Ева Константинова Паунова
6. Емил Йорданов Радев
7. Андрей Гришев Новаков
8. Асим Ахмедов Адемов
9. Стефан Иванов Шилев
10. Ангел Бориславов Филипов
11. Августина Кирилова Цветкова
12. Георг Даниелов Георгиев
13. Пламен Тенев Русев
14. Анести Атанасов Тимчев
15. Селиме Мехмедова Кърджалиева
16. Мария Йосифова Гиева
17. Пламен Евгениев Борисов

издигнати и подредени в кандидатска листа от политическа партия „ГЕРБ".
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 22.04.2014 в 17:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол