Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1994-ПВР/МИ
София, 15.08.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Роман, област Враца, назначена с Решение № 405-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-897 от 10.08.2012 г. от Валери Маринов Ангелов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Роман, за промяна в състава на ОИК - Роман. Предлага се на мястото на Радослава Петкова Велева - член на ОИК - Роман, да бъде назначена Соня Найденова Петрова. Към предложението са приложени: молба от Радослава Петкова Велева за освобождаването й от състава на ОИК; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Соня Найденова Петрова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Роман,  област Враца, Радослава Петкова Велева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Роман,  област Враца, Соня Найденова Петрова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2012 в 22:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол