Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2027-МИ/НР
София, 09.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-312/07.09.2015 г. от Любомир Петков - кмет на община Ракитово, с приложено заявление от Момчил Арнаудов - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи", за промяна в състава на ОИК в община Ракитово, с предложение на мястото на Сабрие Мехмедова Заирова - секретар на комисията, е да бъде назначен Мустафа Мехмедов Вигнев.

Към писмото са приложени: заявление от 05.09.2015 г. от Сабрие Мехмедова Заирова да бъде освободена като секретар на ОИК в община Ракитово; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Мустафа Мехмедов Вигнев; удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Сабрие Мехмедова Заирова като секретар на ОИК в община Ракитово.

НАЗНАЧАВА Мустафа Мехмедов Вигнев, ЕГН ..., за секретар на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 00:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол