Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2053-ПВР/МИ
София, 05.10.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 328-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-917 от 04.10.2012 г. от ПП „ГЕРБ", подписано от Даниел Димитров Панов, за промяна в състава на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново. Предлага се за член на ОИК да бъде назначен Цанко Илиев Стефанов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Цанко Илиев Стефанов

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново, Цанко Илиев Стефанов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2012 в 20:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол