Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2065-МИ/НР
София, 10.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Априлци, област Ловеч

По електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-06-246 от 07.09.2015 г. е постъпила молба от Николай Михайлов Михов - упълномощен представител на коалиция „България без цензура", с приложени сканирани копия на молба от Донка Кирилова Кокошарова и пълномощно. Направено е искане да бъде заменен назначеният за член на ОИК - Априлци, Донка Кирилова Кокошарова с посочения от същата коалиция резервен член Мая Кръстева Геневска.

На 9 септември 2015 г. в Централната избирателна комисия са пристигнали в оригинал молбата от Николай Михайлов Михов и молбата от Донка Кирилова Кокошарова, с която същата заявява, че желае да бъде освободена като член на ОИК в община Априлци.

Към преписката за назначаване на ОИК в община Априлци се съхраняват в оригинал декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Мая Кръстева Геневска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Априлци, област Ловеч, Донка Кирилова Кокошарова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Априлци, област Ловеч, Мая Кръстева Геневска, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2015 в 22:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол