Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2116-МИ/НР
София, 11.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велинград, област Пазарджик

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-298 от 11.09.2015 г. от Димитър Гечев - упълномощен представител на партия „ГЕРБ", за промяна в ОИК - Велинград. Предлага се на мястото на Стоянка Паунова Гинчева - председател на комисията, да бъде назначен Иван Тонев Василев от предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: предложение от Стоянка Гинчева за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член и председател на ОИК, назначена с Решение № 1759-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Иван Тонев Василев; декларация по чл. 81 от ИК; копие на пълномощни № КО-Г-067/14.08.2015 г. и № 04/18.08.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Стоянка Паунова Гинчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Иван Тонев Василев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.09.2015 в 21:47 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол