Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2123-ПВР/МИ
София, 15.02.2013

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Левски, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 120/15.02.2013 г.. от Тома Юлиянов Терзиев - председател на общинското ръководство на ПП „Движение за права и свободи" - гр. Левскик, за промяна в състава на ОИК - Левски, област Плевен. Предлага се на мястото на Мерзие Ерсинова Алиева - член на ОИК, да бъде назначена Севдие Мустафова Алиева. Към предложението са приложени: заявление от Мерзие Ерсинова Алиева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Севдие Мустафова Алиева и пълномощно в полза на Тома Юлиянов Терзиев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Левски, област Плевен, Мерзие Ерсинова Алиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Левски, област Плевен, Севдие Мустафова Алиева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.02.2013 в 17:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол