Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2140-ПВР/МИ
София, 27.02.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 149/25.02.2013 г. от Георги Христов Георгиев - упълномощен представител на „Коалиция за България", за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на мястото на Никола Иванов Стоянов - член на ОИК, да бъде назначен Христо Георгиев Христов. Към предложението са приложени: молба от Никола Иванов Стоянов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Христо Георгиев Христов и пълномощно от Сергей Станишев в качеството му на представляващ „Коалиция за България" в полза на Георги Христов Георгиев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Никола Иванов Стоянов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Христо Георгиев Христов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.02.2013 в 16:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол