Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2142-ПВР/МИ
София, 27.02.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Враца, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № 164 от 27.02.2013 г. от Общинска избирателна комисия - Враца, относно промени в ОИК - Враца, област Враца. Към писмото са приложени: решение № 397-МИ от 13.02.2013 г. и решение № 396-МИ от 13.02.2013 г. на ОИК - Враца; молба от Любомила Федиева Захариева за освобождаването й като член на ОИК - Враца; предложение от Валентин Илиев Литов - областен координатор на ПП „ГЕРБ"; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Лидия Цолова Василева, заверено копие от пълномощно; копие от диплома за завършено висше образование на Лилия Цолова Василева; молба от Иванка Мариянова Борисова за освобождаването й като член на ОИК - Враца; предложение от Борислав Константинов Банчев - упълномощен представител на ПП „ДПС"; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Силвия Николова Каменова; копие от диплома за завършено висше образование на Силвия Николова Каменова; заверено копие от пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Враца, област Враца, Любомила Федиева Захариева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Враца, област Враца, Лилия Цолова Василева, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Враца, област Враца, Иванка Мариянова Борисова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Враца, област Враца, Силвия Николова Каменова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.02.2013 в 17:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол