Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2147-ПВР/МИ
София, 04.03.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпили са предложения с вх. № 185/04.03.2013 г.. от Баки Басри Солак - председател на ОбС на ПП „Движение за права и свободи" - гр. Ветово, и вх. № 184/04.03.2013 г. от Николай Колев Николов - председател на ОбС на  ПП „Национално движение за стабилност и възход", за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на мястото на Нежля Мурадова Ризова - член на ОИК, да бъде назначена Гюлназ Али Абтиш и на мястото на Мерлин Илмаз Шемсидин - член на ОИК, да бъде назначен Сашо Иванов Цанков. Към предложенията са приложени: заявление от Нежля Мурадова Ризова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование на Гюлназ Али Абтиш и 2 бр. пълномощни; молба от Мерлин Илмаз Шемсидин за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от липна карта и уверение № 2126 от 28.02.2013 г. от РУ „Ангел Кънчев" - Русе, че Сашо Иванов Цанков е дипломиран на 11.02.2013 г. и 3 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Нежля Мурадова Ризова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Гюлназ Али Абтиш, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Мерлин Илмаз Шемсидин, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Сашо Иванов Цанков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.03.2013 в 23:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол