Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2155-МИ
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Радостина Славчова Чернева и Иво Цветанов Иванов – упълномощени представители на коалиция „Реформаторски блок“ за област Монтана, срещу решение № 16-МИ/НР от 12.09.2015 г. на ОИК – Берковица, област Монтана

Постъпила е жалба от Радостина Славчова Чернева и Иво Цветанов Иванов - упълномощени представители на коалиция „Реформаторски блок" за област Монтана, срещу решение № 16-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Берковица, област Монтана, с входящ № МИ-11-40/13 септември 2015 г.

Жалбоподателят настоява да бъде отменено изцяло обжалваното решение № 16-МИ/НР на ОИК - Берковица, с което е постановен отказ от регистрация на коалиция „Реформаторски блок" в изборите за кметове на кметства в община Берковица на 25 октомври 2015 г. Отказът е постановен поради обстоятелството, че „не е представено решение за образуване на коалицията", каквото е изискването на чл. 147, ал. 5, т. 2 от ИК. Но жалбоподателят е представил предизборно политическо споразумение за участие в изборите за общински съветници и за кметове, подписано от председателите на петте партии, участници в коалицията и твърди, че по същество това споразумение е решение за образуване на коалицията.

Жалбата е подадена в законоустановения срок и е допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна, тъй като представеното политическо споразумение съдържа всички изискуеми от закона реквизити на решение за образуване на коалиция и е подписано от представляващите партиите лица. Това, че е озаглавено „споразумение", не променя факта, че в него договарящите се страни вземат решение да образуват коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Въз основа на същия документ Централната избирателна комисия вече е възприела, че е представено изискуемото от ИК решение за образуване на коалиция „Реформаторски блок" и я е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове в свое Решение № 2039-МИ от 9 септември 2015 г.

Видно от протокола на заседанието, ОИК - Берковица, е постановила решението си въз основа на гласуване, при което предложението на отказ от регистрация на коалиция „Реформаторски блок" е подкрепено от 6 от 11-те членове на комисията. Видно е, че решението е взето при хипотезата на отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 16-МИ/НР на ОИК - Берковица.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК - Берковица, да приеме представеното политическо споразумение за учредяване на коалиция Реформаторски блок за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври  2015 г. като решение за образуване на коалиция според изискванията на чл. 147, ал. 5, т. 2 от ИК и според т. 1 на Решение № 2039-МИ от 9 септември 2015 г.на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.09.2015 в 15:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол