Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2209-МИ/НР
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК – Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“, срещу решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово

Постъпила е жалба чрез ОИК - Брегово с изх. № 14/14.09.2015 г. до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-146/13.09.2014 г. от Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК - Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще", срещу решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, относно определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Брегово. С вх. № МИ-15-562 от 15.09.2015 г. е пристигнал оригиналът на жалбата.

Към жалбата са приложени: копие от пълномощно на жалбоподателя, копие от решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, копие от протокол № 3 от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, писмо изх. № 2185/11.09.2015 г. на община Брегово, съдържащо списък на номерацията по ЕКАТТЕ на административния център на общината и административните центрове на кметствата и кметските наместничества в община Брегово.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК - Брегово, „като непълно и фактически постановяващо нарушение на нормата на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България за жителите на две населени места в община Брегово - Тияновци, ЕКАТТЕ 72518, и Калина, ЕКАТТЕ 35384. Отправя искане да бъде отменено оспорваното решение и да бъде постановено ново, с което при определяне на едномандатния изборен район и обявяването на номер за избор на кмет на кметство за с. Гъмзово, ЕКАТТЕ 18304, да бъдат изрично добавени и двете населени места - Тияновци и Калина.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК - Брегово, подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК. Подадената жалба на 14.09.2015 г. срещу решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, се явява подадена в срок и е допустима за разглеждане от ЦИК

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Неоснователни са твърденията на жалбоподателя, че жителите на населените места с. Тияновци и Калина са лишени от право да гласуват. Село Тияновци е с население 63 жители с постоянен адрес, а с. Калина - с 18 жители с постоянен адрес. Образуваната секция под № 050600006 е за избиратели от двете населени места, където същите ще упражнят своето право на глас за кмет на община Брегово и за общински съветници, но няма да гласуват за кмет на кметство, тъй като в тези села се назначава кметски наместник от кмета на общината.

Изложените в жалбата съображения не кореспондират с решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, относно определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Брегово. При вземане на горното решение общинската избирателна комисия е изпълнила точно предписанията на чл. 404 от ИК и Решение № 1962-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК, както и писмо изх. № 2185/11.09.2015 г. на кмета на община Брегово, съдържащо списък на номерацията по ЕКАТТЕ на административния център на общината и административните центрове на кметствата и кметските наместничества в община Брегово.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Свилен Севастакиев Маринов, упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ пред ОИК - Брегово и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще", срещу решение № 11-МИ от 11.09.2015 г. на ОИК - Брегово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 22:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол