Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2220-НС
София, 26.03.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Габрово, област Габрово, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Габрово с вх. № 107-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Габрово, тъй като представителите на „Коалиция за България" и представителите на ПП „ДПС" претендират за секретарското място, а за заместник-председател претендират ПП „ГЕРБ" и при условията на евентуалност ПП „ДПС".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Габрово, област Габрово, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Николаева Недева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Орхан Руждиев Диванов
СЕКРЕТАР: Иванка Иванова Баева
ЧЛЕНОВЕ: Николай Петков Миланов
  Мирослава Стефанова Колева
  Валентина Иванова Жечева
  Цвета Ангелова Тодорова-Стойчева
  Анна Стоянова Цонева
  Здравко Христов Кънчев
  Мюмюне Ибрямова Акай
  Донелия Динева Цонева
  Юли Божидаров Енчев
  Ивелин Иванов Иванов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.03.2013 в 07:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол