Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2231-МИ/НР
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Неделчо Николов Чилингиров в качеството му на упълномощен представител на коалция „БСП лява България“ срещу решение № 023-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Смядово, област Шумен

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Неделчо Николов Чилингиров в качеството му на упълномощен представител на коалция „БСП лява България" срещу решение № 023-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Смядово, област Шумен, с което е определен броят на членовете на СИК в общината.

Жалбата е подадена на 14 септември 2015 г. чрез ОИК - Смядово, област Шумен до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК - Смядово, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-10-153/14.09.2015 г. Към жалбата са приложени пълномощно и решение № 023-МИ/НР от 12.09.2015 г. на ОИК - Смядово, област Шумен.

В жалбата се съдържат оплаквания, че с обжалваното решение ОИК - Смядово, е определила недостатъчен брой членове на СИК, а имено: до 500 избиратели - 5 члена; от 501 до 800 избиратели - 7 члена и над 800 избиратели - 9 члена. Изтъква се, че при така определения състав, голяма част от СИК на територията на община Смядово няма да имат представителство от всички парламентарно представени партии, както и че при определяне на съставите на СИК, не е отчетено обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се произведе и  национален референдум. Направено е искане броят на членовете на СИК в община Смядово да бъде увеличен в секциите до 500 избиратели на 7 члена, а тези с над 500 избиратели - съответно на 9 члена.

Жалбата е подадена в срок от надлежно упълномощено лице с правен интерес. Същата е допустима, разгледана по същество - неоснователна.

С разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс е определен минималният и максималният брой на членовете на секционните избирателна комисия в зависимост от броя на избирателите в съответната секция. Посочената разпоредба е възпроизведена в т. 12 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Преценката за броя на членовете на секционните избирателни комисии в рамките на определените граници от закона е предоставена изцяло в правомощията на общинската избирателна комисия и е преценка по целесъобразност. Видно от данните на ГД „ГРАО" при МРРБ в предварителен брой избиратели по секции в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., броят на избирателите за всяка от секциите, предмет на жалбата, е както следва: 272500001 - 868, 272500002 - 740, 272500003 - 945, 272500004 - 757, 272500005 - 36, 272500006 - 199, 272500007 - 534, 272500008 - 57, 272500009 - 92, 272500010 - 94, 272500011 - 638, 272500012 - 46, 272500013 - 523.

При постановяване на обжалваното решение общинската избирателна комисия в условията на обвързана компетентност и оперативна самостоятелност е определила броя на членовете на секционните избирателни комисии в община Смядово при съобразяване с броя на избирателите във всяка избирателна секция на територията на общината.

Предвид гореизложеното жалбата е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Неделчо Николов Чилингиров в качеството му на упълномощен представител на коалция „БСП лява България" срещу решение № 023-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Смядово, област Шумен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол