Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2249-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", подписано от председателя и представляващ партията Михаил Николаев Шишков, заведено под № 52 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 28.01.1993 г. по гр. д. № 35051/1992 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 31 на „Държавен вестник", бр. 30 от 1993 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", проведено на 16 март 2013 г., на което е взето решение за участие на партията в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-265 от 21.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г. от Българска народна банка; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 19.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 35051/1992 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение изх. № 70/0631 от 22.03.2013 г. на „УниКредит Булбанк" АД, Бизнес център София Света Неделя, за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 943 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.
От писмо с вх. № 209-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол