Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2262-МИ/НР
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Правец, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-186 от 18.09.2015 г. от Борил Караканов - упълномощен представител на ПП „Атака", за промяна в състава на ОИК - Правец. Предлага се на мястото на Мая Василева Маринова - член на ОИК, да бъде назначена Мария Георгиева Иванова.

Към предложението са приложени: заявление от Мая Маринова да бъде освободена като член на ОИК - Правец, по лични причини; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Мария Георгиева Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Правец, Софийска област, Мая Василева Маринова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Правец, Софийска област, Мария Георгиева Иванова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 00:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол