Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2266-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА", подписано от председателите и представляващи партията Иван Георгиев Генов и Маргарита Милева Милева, заведено под № 40 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 26.05.2009 г. по ф. д. № 252/2009 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 252/2009 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 95 на „Държавен вестник", бр. 43 от 2009 г., протокол от заседание от 15.03.2013 г. на Националния комитет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписите на председателите на партията; образец от печата на партията; вносна бележка от БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-194 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 252/2009 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 22.03.2013 г. на „Първа инвестиционна банка" за открита сметка в лева, по която ще се обслужва предизборната кампания на ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА"; декларация от представляващите партията, че банковата сметка ще се ползва само за целите на предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 703 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА.
От писмо с вх. № 175-НС от 26 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 26 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА .
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол